Mener biltransport av usløyd fisk er uproblematisk