Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag har i dag tatt en vurdering av situasjonen i åpen gruppe og konkludert med at det finnes rom for en liten økning i maksimalkvotene. Det er derfor idag sendt en henvendelse til Fiskeridirektoratet hvor laget ber om 1,5 tonn økning av maksimalkvotene.

Leder i Kystfiskarlaget, Tom Vegar Kiil, innrømmer at det har sittet langt inne å be om refordeling.

- Sett opp mot konsekvensene av fjorårets refordeling tidlig på sesongen har vi vært svært forsiktig for å unngå at 2025 skal bli en blåkopi av 2024 i kvotenedgang for åpen gruppe. Når vi nå har valgt å be om refordeling, er det basert i registrert fangst og restkvoter pr i dag. Vi har i tillegg fått oversikt fra Norges Råfisklag på antallet fartøy som er ferdig eller nesten ferdig, og antall fartøy som har startet sitt fiske. Samlet informasjon tilsier at det er rom for å øke maksimalkvotene litt.

Arbeidsutvalget påpeker i sitt vedtak at en refordeling må gjøres med forsiktighet, og at man derfor har landet på 1,5 tonn økning.

– Dette vil avhjelpe situasjonen noe for fiskerne i åpen gruppe, samtidig som vi ikke legger opp til overfiske av gruppekvoten for gruppa med påfølgende kvotetrekk neste år, sier Kiil i pressemeldingen.

Til Kyst og Fjord sier Kiil at han ville anse det som en katastrofe dersom man skulle gjøre en refordeling som førte til at også 2024-kvota ble overfisket slik at man må overføre trekk til 2025.

– Men samtidig er det heller ikke bra om vi ikke fisker den, for da overføres det til neste år, og så får man ujevne år. Vi må forsøke å holde balanse fra år til år, sier Kiil.