Målet er å fart på fornyingen av fiskeflåten i den fiskeriavhengige kommunen. Derfor er det etablert et offentlig fiskeflåtefondet i regi av Torsken kommune, samt opprettet en privat stiftelse, Flåtefondet Torsken AS, mellom kommunen og fiskerikonsernet Nergård AS.

Til sammen disponerer disse to fondene foreløpig fire millioner kroner i offentlige og private midler og skal i all hovedsak brukes direkte til utlån for å styrke egenkapitaldelen for de som ønsker å kjøpe fartøy eller kvoter med leveringsforpliktelser i Torsken kommune. En trenger imidlertid ikke være registrert som innbygger i Torsken kommunen for å kunne søke, framholder prosjektleder Louis S. Edvardsen i en melding.

LES MER I PAPIRAVISA