Hele 80 prosent av norsk kongekrabbeeksport i august var levende krabbe. Det skriver Norges Råfisklag, som melder om «Fortsatt meget godt fiske og rekordhøyt prisnivå til fisker».

357 båter har levert fangst og etter snaut to måneder etter at kvoteåret startet er nær to tredeler av kvota oppfisket.

Bare i uke 38 kom det krabbe for 5,3 millioner på land.