- Jeg kan ikke se hva Arne Hole mener kjøperne eller eksportørene gjør galt, eller hvordan vi skal få opp prisene ytterligere når man tar hensyn til at prisene faktisk har økt med ti prosent samtidig som volumet er gått opp hele 33 prosent, sier administrerende direktør Steinar Eliassen i Norfra Export AS i Tromsø.

- Prisøkning på 25 prosent

Norfrasjefen mener det i stedet er et under at omsetningen har gått så bra som den har gjort, tatt i betraktning de store mengdene med ferskfisk som er eksportert de to siste månedene.

Han mener Arne Hole som er fungerende leder i Norges Kystfiskarlag, i stedet bør skjele til at årets torskekvote er økt med 16 prosent.

- Kombinert med økningen på ti prosent på førstehåndsprisene, snakker vi faktisk om ei reell økning på 25 - 30 prosent, sier Eliassen.

Frykter tilbakeslag

Eliassen er mener næringsaktørene heller bør bekymre seg over det som vil skje senere i år - når en tredjedel av kvoten allerede er tatt i løpet av årets to første måneder.

Han frykter at de vil få merke det kraftig kanskje allerede i mai/juni.