Det kan imidlertid gå svært raskt unna etter hvert. For årets blåkveitesesong startet første pinsedag, og flere valgte å avvente til tirsdag før de startet og har dermed ikke fått snudd første sett. Dermed vil vi sannsynligvis se helt andre tall i løpet av uken.

I første kvoteperiode er det av satt en kvote på 4000 tonn, mens 1700 tonn er avsatt til andre periode. Interessen for årets sesong har vært meget høy, spesielt blant fiskekjøperne. Sjelden har det vært så stor konkurranse om blåkveita og det forventes knallhard konkurranse om kvantumene som bringes i land.