Bakgrunnen for anmeldelsen var en hendelse i forbindelse med tømming av lokalitet Storvika V i Dyrøy kommune, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Mattilsynet fattet 16. april 2020 vedtak om tømming av lokaliteten innen 1. juni 2020 som følge av at det var påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) der.

Politimesteren i Troms har nylig utstedt et forelegg til MOWI ASA på 800 000 kr.

Politiet vurderer at MOWI ASA har brutt Matlovens § 28 ved å ikke ha vært tilstrekkelig aktsom, slik at det oppsto fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom. Videre vurderer Politiet at kravene til å etablere og gjennomføre systematiske kontrolltiltak i akvakulturlovens § 23 og IK-akvakultur § 5 er brutt.

I forelegget er det vist til at en ansatt i mai 2020 kuttet hull i bunnen på en notpose og slapp en mindre mengde død fisk ut i havet fra anlegget. Det forelå heller ikke risikovurdering, prosedyrer og opplæring som gav tilstrekkelig veiledning for tømming av merder under nedstenging av anlegg når det var fare for spredning av smittsom dyresykdom. MOWI ASA har vedtatt forelegget.

Fiskeridirektoratet har hatt et godt samarbeid med Mattilsynet og Politiet underveis i etterforskningen av saken.