Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) var nemlig lynraskt ute og sikret seg Honningsvåg-jenta etter innlegget hun holdt i fjor høst.

Godt mottatt

Et halvt år senere sitter hun i FHL-styre som eneste kvinne i en forsamling bestående av tunge fiskerinavn som blant annet Domstein og Møgster.

- Utrolig spennende. Og jeg føler at de setter pris på å få en ung kvinne inn i styrerommet, sier Hanne Benjaminsen.

Det gjelder både i hovedstyret og bransjegruppen for hvitfisk som er hennes fag.

Født inn i næringen

Hun er likevel ingen novise innenfor fiskeri, men bokstavelig talt født inn i næringen. Faren Bjørn Ronald Olsen eier fiskerikonsernet Storbukt Fiskeindustri og salgsselskapet Cape Fish. Dermed er fiskeri en del av barnelærdommen. Og for tiden studerer hun økonomi og administrasjon ved Fiskerihøgskolen i Tromsø - ved siden av jobb i Cape Fish.

I løpet av studiene har hun i tillegg vært trainee i Spania, og dermed fått en markedskunnskap som er viktig for et frittstående salgsselskap som all hovedsak opererer ute i verden.

- Men det er fortsatt utrolig mye å lære. Det er det som gjør næringen så spennende.

Store muligheter

At ikke flere velger høyere fiskeriutdanning, tror hun skyldes manglende kunnskaper om næringen.

- Fiskeri er ei meget omfattende næring som byr på store muligheter både nasjonalt og internasjonalt.

Etter Spania-perioden som hun hadde på Innovasjon Norges kontor, er hun ikke i tvil om at næringen har en stor framtid foran seg.

- Når man tilpasser seg markedets etterspørsel , er mulighetene for å lykkes stor. Men kunnskapen om hva konsumentene egentlig ønsker, er fortsatt liten i norsk fiskerinæring. Derfor er jeg ikke i tvil om at man har mye å hente med å reise ut og kartlegge markedene.

Men dårlig rekruttering gjør at det er mangelvare på folk som kan utføre slike oppgaver.

Rekruttering

For egen del regner Hanne med at rekrutteringsspørsmålet vil bli en viktig del av henne oppgaver i fiskerisammenheng framover. Først og fremst gjennom sin jobb i Cape Fish, men kanskje også gjennom FHL.

Men hun understreker at forsatt er det mye som må gå seg til - før hun er varm i trøya. Det er nemlig ikke mer venn tre uker siden hun ble valgt inn i det eksklusive selskapet.

Første ordinære styremøte holdes om en ukes tid, og hun er selvfølgelig spent på framtiden som en av toppfolkene i fiskerinæringen.