- Å sikre gode og forutsigbare rammevilkår og inntekter til de som har fiske som yrke er avgjørende for framtida til denne næringa, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fartøyeierne vil kunne velge om de vil spesialisere driften på torskesektoren eller pelagisk sektor eller om de vil være like store i begge sektorer.

- Vi har en variert kystflåte med stor geografisk spredning og mange ulike driftstilpassinger. Også de som ikke har mulighet til spesialisering må kunne bedre lønnsomhet si gjennom økt kvotegrunnlag, sier statsråden.

Fakta om de nye ordningene:

- For fartøy med hjemmelslengde over15 meterblir kvotetaket fire ganger fartøyets grunnkvote innenfor en av sektorene og to innenfor den andre (4 + 2). Alternativt tre ganger fartøyet sin grunnkvote, både i torskesektoren og i pelagisk sektor (3 + 3). Ved strukturering ut over tre grunnkvoter, blir avkortingen hevet fra 20 til 30 prosent.

- For fartøy med hjemmelslengde 11 -15 meterblir kvotetaket tre ganger fartøyets grunnkvote innenfor en av sektorene og to innenfor den andre. Det blir tilsvarende valgfritt for denne fartøygruppa (3 + 1, eller 2 + 2).