– Vi hadde ikke regnet med å finne så mye søppel. Resultatet er overraskende, sier Lene Buhl-Mortensen, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet til NRK.

Buhl-Mortensen sier at avfallet samler seg opp i renner og kløfter, slik at det enkelte steder er anslått at mengden kan være fem- seks tonn per kvadratkilometer havbunnn.

Det er plast som er hovedmaterialet, det er fiskeriene som får skylda ut fra hvilke gjenstander det er som går igjen; vaier, redskaper, hansker, osv. osv.