- Det vil utvilsomt oppstå konflikter når man åpner nye områder for seismikk i Barentshavet, mener forsker Svein Løkkeborg i Havforskningsinstituttet.

Neste måned

Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland ble ratifisert denne uka, og 7. juli trer avtalen i kraft. Det vil blant annet føre til åpning for mer seismikk i Barentshavet, noe forsker Svein Løkkeberg i Havforskningsinstituttet tror kan bli problematisk.

– Vi vil helt sikkert få eksempler der det vil være fiskeri som foregår i område der det planlegges seismisk skyting, og dermed vil vi få problemer sier Svein Løkkeborg til NRK.

Bedre kommunikasjon

Seismisk skyting med luftkanoner skremmer fisk, og på den måten påvirker det fiskeriene negativt, sier Løkkeberg og viser til undersøkelser i Lofoten Vesterålen i 2009, der fangsten ble opp mot halvert. Han presiserer likevel at kommunikasjonen mellom olje- og fiskerinæring har blitt langt bedre nå enn på starten av oljeeventyret.

– Det foregår en god dialog mellom fiskeri og oljenæringa, sånn at man prøver å dempe konfliktnivået, sier Løkkeberg.

Fiskarlaget bekymret

Leder i fiskarlaget nord, Hans Petter Rasmussen, er fortsatt bekymret for den planlagte aktiviteten. Han forteller at seismikk utgjør 80 prosent av konfliktene man har mellom fiskeri og olje- og gassnæringa.

– Økt aktivitet medfører nødvendigvis ulempe for fiskerinæringa, det er det ingen tvil om, sier Rasmussen.