Dette gjelder for kystfartøy under 21 meter og den geografiske avgresningen er nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å gi fritt fiske for kystfartøy i åpen gruppe og kystfartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 21 meter. Beslutningen har virkning fra og med mandag 26. november.

Fisket kan bli stoppet på kort varsel.