NRK har over flere dager satt fokus på et utspill fra Sjømat Norge og fagforeningene som går under paraplyen Industri Energi. Ifølge disse organisasjonene skaper norsk fisk 21.000 jobber i utlandet, mot bare 10.000 hjemme i Norge. Industri Energi ser for seg at nye jobber i fiskerinæringa kan være med å demme opp for jobber som blir borte i petroleumsnæringa.

Les utspillet fra organisasjonene her

Organisasjonene mener økt jobbskaping handler om både å flytte foredling av ferdigvarer hjem til Norge, men også i utnyttelse av biprodukter og annen ny industri man i dag bare har sett starten av. Men hvem skal disse arbeidsplassene være for? NRK har brukt Cermaqs lakseslakteri i Hammerfest som eksempel, og funnet at bare 8 av anleggets 65 ansatte er norske.

– Selv om Hammerfest er en by med 10 000 innbyggere, så er det vanskelig å få tak i mange nok arbeidstakere til disse jobbene, sier regiondirektør i Cermaq, Gunnar Gudmundsson til NRK.

Den latviske arbeideren Mareks Masteiko er ikke i tvil om hva årsaken er:

– Jeg snakka med mine norske naboer, og de vil ikke jobbe i fiskeindustrien. De miner det er kaldt og mørkt. De vil heller jobbe som rørlegger eller elektriker, forteller han til NRK.