Eierskiftet betyr at Norge nå har overtatt ferdigstillelse av båten, melder Havforskningsinstituttet.

– Vi ble enige med det italienske verftet Fincantieri om at dette var den mest praktiske løsningen for å få til en rask ferdigstillelse av «Kronprins Haakon» , sier prosjektdirektør Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet.

Han har hatt ansvar for å følge byggeprosessen fra norsk side. Nepstad ønsker ikke å gå i detaljer på hva som gjenstår, ut over at det gjelder ferdigstillelse av store og små arbeider. Men 25 millioner euro av kjøpesummen er satt av for å dekke disse arbeidene.

Utbedringsarbeidet skal utføres ved Vard Langsten på Sunnmøre. Forventet ferdigstillelse er i løpet av juni.

– Dette vil ha en viss effekt på planlagte tokt med fartøyet, men det er for tidlig å si hvor mye, sier Nepstad.

«Kronprins Haakon» kom til Norge og Bergen like før nyttår. Her startet man på ettermontering av utstyr og utbedringer før fartøyet etter et par uker gikk videre til Vard Langsten. Det viste seg imidlertid at listen over gjenstående arbeid og utbedringer var noe lenger enn forventet, og partene har diskutert en stund hvordan dette skal løses.

100 meter langt, med svært god rekkevidde og tykt stålskrog som tåler mye is, vil det nye forskningsfartøyet bety en ny æra for norsk polarforskning. Når «Kronprins Haakon» er ferdigstilt, overtar Norsk Polarinstitutt skipet. UiT Norges arktiske universitet blir den størst brukeren, mens Havforskningsinstituttet skal drifte båten og bruke 20 prosent av tokttiden.