Advarer mot å dra Fiskarlags-konflikten inn i Råfisklaget