Han mener det er et viktig signal i en tid med stor usikkerhet og uro, der mange føler utrygghet for egen inntekt, hus og hjem.

Med Stortingsforliket i dag blir det vesentlig mer til permitterte, høyere dagpengesats for lavlønte og mer til foreldre som må være hjemme med barna sine.

Da regjeringen leverte sin krisepakke fredag, lå det an til at regningen for de to første ukene i permittering i stor grad måtte tas av arbeidstakerne.

En vanlig ansatt lå an til å tape rundt 7.200 kroner på regjeringas nye regler for permittering. Dette ville være helt uakseptabelt for LO.

Gledelig med bedre sosial profil

- ​Det er bra at stortingsflertallet har gjort den sosiale profilen mye bedre enn det som lå i regjeringens opplegg. LO har på vegne av norske arbeidstakere vært helt klare på at felleskapet må stille opp, slik at ikke vanlige lønnsmottakere rammes for hardt, sier Gabrielsen.

Det er også viktig for LO at det ligger an til at lærlinger sikres inntekt, og at stortingsflertallet har kommet fram til både en høyere dagpengesats for lavlønte, og en lengre periode med omsorgslønn for de mange som må være hjemme med barn.

3-partssamarbeidet viser sin styrke

- Denne ekstraordinære situasjonen krever en ekstraordinær samling. Vi er glade for at politikere fra ytterst til høyre og venstre har kommet sammen. De har lyttet til partene i arbeidslivet. Den norske modellen viser sin styrke nå. Dette viser at 3-partssamarbeidet fungerer til det beste for arbeidstakere og virksomheter, sier Gabrielsen.

LO har overfor regjeringen vært tydelig på behovet for inntektssikring også for lavinntektsgrupper, lærlinger og selvstendig næringsdrivende.

- Men nå gjenstår det å se hva som kommer på alt det andre vi har bedt om for selvstendig næringsdrivende, freelancere, kultursektoren og en rekke andre områder.