- Det bryter med Venstres og KrFs ideologi og vår tenkning. Jeg valgte å ikke bruke ordet garantist eller garanti. Det uttrykket begynner å bli veldig tynnslitt, og jeg mener det vi må vise, er at vi har en historie: Vi gikk av på en miljøsak. Og vi valgte å stenge deler av Barentshavet ut i fra miljøhensyn da vi var i regjering, selv om Ap åpnet dette på 90-tallet. Vi sier at miljøhensyn må gå foran oljeindustriens iver, sa Hareide på partiets landsmøte.

- Aps landsmøte rullet ut rød løper for oljeindustrien i våre mest sårbare områder. Det er den siste oljespagaten som regjeringen har vist, i tillegg til olje-Ola som vil gi fullt frislipp og vil bore i Lofoten og helt til Nordpolen.