Skipet skal erstatte dagens «Dr. Fridtjof Nansen», og overta skipsnavnet. Skipet skal finansieres over bistandsbudsjettet og innsatsen vil i stor grad rette seg mot behov i utviklingsland.

- Dette er et kjempeløft for havforskningen i Bergen og vil i enda sterkere grad gi utviklingslandene muligheter for å få kontroll over sine egne fiskeressurser, sier utviklingsminister Heikki Holmås til Bergens Tidende.

Nyheten ble sluppet under Fiskerifaglig forum i Bergen i går. Regjeringen vil over fire år satse nærmere en halv milliard på et nytt forskningsskip, som i hovedsak skal operere utenfor Afrikas vestkyst, slik også dagens «Dr. Fridtjof Nansen» gjør.

Hovedoppgaven er å kartlegge og overvåke fiskeressursene i havet, samt å drive opplæring og utdanning av unge forskere og studenter fra samarbeidslandene.

- Ulovlig fiske

Holmås sier Norge har en høy standing internasjonalt for måten man driver økosystemstudier med fokus på fiskeriressurser.

- Behovet for hjelp til selvhjelp er fortsatt veldig stort. Det foregår for eksempel et betydelig illegalt fiske utenfor Vest-Afrika, der det knapt er en kystvakt å se før man kommer sør til Nigeria. Derfor er det viktig at Norge med vår kompetanse er en aktiv pådriver både når det gjelder fiskeressurser, men også å overvåke miljøkonsekvenser i forbindelse med petroleumsvirksomheten utenfor den vestafrikanske kysten, sier Heikki Holmås.

«Dr. Fridtjof Nansen» er sentral i det norskstøttede EAF Nansenprogrammet, som forvaltes av FNs ernærings- og landbruksorganisasjon (FAO). Programmet er hovedtiltaket i norsk fiskeribistand og ble etablert av Norge, FAO og FNs utviklingsprogram i 1971.

Det nye skipet skal bygges og utrustes for å utføre oseanografiske ekspedisjoner på alle hav. Forskningen vil blant annet omfatte kartlegging av marinbiologisk mangfold, data for å studere og forstå effekten av klimaendringer, registrering av CO2 og tilhørende forurensning av havet, registrering av oksygen og deoksygenering av havet, samt studier av forurensning, spesielt i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs.

Av investeringssummen på 440 millioner kroner, settes 45 millioner kroner av på neste års statsbudsjett. Hele investeringen skal gå over bistandsbudsjettet.

Foreløpig er det ikke tatt stilling til hvem som skal bygge forskningsskipet, men tegningene og designet er utarbeidet av Wärtsilä Ship Design Norway.