Hos fiskelarver er spesielt hjertet, øynene, kjeven og ryggraden utsatt for å bli skadet av oljesøl.

– For at vi skal kunne si noe om de langsiktige konsekvensene av oljeforurensning, så holder det ikke at vi vet at fiskelarvene blir skadet, vi må forstå hvordan og hvorfor, sier HI-forsker Elin Sørhus i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider. https://www.hi.no/hi/nyheter/2021/august/slik-skader-oljesol-fiskeoyne

Elin Sørhus. Foto: HI

Egg utsatt for olje

Forskerne gikk helt konkret til verks: Hyseegg ble utsatt for oljesøl på laboratoriet, og etter hvert som eggene utviklet seg til larver, så forskerne at øynene ble små og deformerte, og hjertet skadet.

– Så måtte vi være stødige på hånden, sier Sørhus. – Vi dissekerte 4 mm lange hyselarver. Da må man være stødig, ha fine pinsetter, mikroskop og rikelig med tid. Vi tok ut øyne og plommesekk, og skilte hodet fra kroppen.

Så tok forskerne å RNA-sekvenserte noen av øynene, for å finne ut hvilke gener som var slått på og av. RNA-sekvensering er en måte å lese av alle genene i organet som var «skrudd på» akkurat i det øyeblikket prøven ble tatt.

- Vi gjør samme prosess på både en «oljeutsatt» hyselarve og en frisk en fra kontrollgruppa. Da kan vi se forskjeller mellom de to, forklarer HI-forskeren.

Dysfunksjonelt hjerte

I tillegg tok forskerne fettsyreprofil i et annet sett med øyne, samt av plommesekk, hode og kropp.

Resultatene viste at oppbygging- og nedbryting av ulike fettstoffer, som kolesterol, var påvirket i oljesøl-larvene, spesielt i øynene.

– Øynene manglet også essensielle fettstoff. Dette forsøket tyder på at et dysfunksjonelt hjerte fører til at fettstoff og andre byggesteiner ikke blir transportert slik de skal, fra plommesekk til øynene. Det ser ut til å være en av hovedårsakene til at øynene på oljeeksponerte larver blir så små og deformerte.

Ødelagt for livet

– Her har vi vist sammenhengen mellom et dysfunksjonelt hjerte i tidlig livsstadium og irreversible øyeskader senere i livet, sier Elin Sørhus.

– Dersom en liten hyse blir eksponert for små mengder olje tidlig i livet, så vil den mest sannsynligvis se temmelig normal ut. Men den har fått et litt svakere syn, er litt dårligere til å svømme, og har dermed dårligere odds for å overleve enn de larvene som ikke ble utsatt for oljesøl.