Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene på torsk nord for 62°N med 10 tonn for alle fartøy i åpen gruppe. Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Inntil sist helg hadde det blitt landet 17.480 tonn torsk i åpen gruppe av en totalkvote på 27.359 tonn.

- Vi minner om at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel, heter det i meldingen.