Norges Fiskarlag er svært bekymret etter at Senterpartiet har fått gjennomslag i regjeringen for økt toll på en rekke importvarer for å beskytte norske landbruksprodukter. - Økt toll skader fiskerinæringen, hvor mye dette får å si og hvilke reaksjoner dette vil skape hos våre handelspartnere gjenstår å se, sier Reidar Nilsen.

Detaljene i saken blir klarlagt når regjeringen legger frem statsbudsjettet mandag 8. oktober.

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum bekreftet tirsdag at det fra 1. januar 2013 blir prosenttoll i stedet for kronetoll på en rekke landbruksvarer og at regjeringspartiene har blitt enige om å øke importvernet for biffilet, lammekjøtt og faste oster.

- Det er svært viktig for norsk landbruk at me styrkar tollen. Regjeringa si målsetjing er å auke norsk matproduksjon med 20 prosent dei neste åra, då er overgang til prosenttoll på viktige jordbruksprodukt nødvendig, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Nationen.

Lederen i Fiskarlaget sier at han er overrasket over regjeringens timing i denne saken, eller helst mangel på timing. - Tidspunktet er rett og slett skadelig ut fra de økonomiske vanskene som er i EU-landene og utfordringene dette kan skape når reaksjonene på norsk toll kommer fra EU, sier han.