- Flott, da er vi i gang, dette er godt nytt for Vesterålen, sier bryggeformann Hans Kristian Hansen ved Myre Fiskemottak, som tidligere i uka etterlyste større hyseinnblanding.

- Slik det nå er, er det ikke mulig å drive et fiskeri på vårt område av kysten. Det er bare å ta juleferie, sa han.

I meldinga fra fiskeridirektøren heter det følgende:

Nye bifangstbestemmelser i kystflåtens fiske etter hyse nord for 62°N:

Fiskeridirektøren har besluttet å øke tillatt bifangst av hyse til inntil 40 % på ukebasis fra og med mandag 17. november for fartøy mellom 11 og 15 meter hjemmelslengde. Videre er det besluttet å tillate inntil 30 % bifangst av hyse i den enkelte fangst og ved landing fra og med torsdag 13. november for fartøy over 15 meter hjemmelslengde.

Vi minner om at bifangstprosentene kommer til å bli justerte på kort varsel når gruppekvotene er beregnet oppfisket.

For mer informasjon se nyhetssak på www.fiskeridir.no.

FISKERIDIREKTØREN