- Om jeg hadde fisket hele kvoten som sjarken ”Fidel” har, ville jeg i 2015 hatt en netto årslott på godt over en million kroner. Om jeg hadde hatt med en ekstra fisker, ville vi begge hatt gode inntekter om vi tok hele kvoten på alle fiskeslag.

Det sier Paul Jensen fra Ersfjordbotten i Tromsø etter å ha levert 1200 kilo prima torsk i Tromvik like før nyttår. Den tidligere lederen i Norges Kystfiskarlag nå styremedlem i Norges Råfisklag, understreker at han ikke ønsker å skryte av høy inntekt.

Meningsløst å strukturere

- Nå fisket jeg som nevnt ikke hele kvoten. Jeg sier dette for å illustrere hvor meningsløs debatten om strukturering av fiskefartøy under 11 meter er. De fleste i den minste gruppa ser ikke behovet for ei strukturordning fordi inntektsgrunnlaget i utgangspunktet er godt. De eneste som måtte ønske ei slik ordning må være de som legger opp til bare å fiske torskekvota. Om de i tillegg til torsk fisker kvota av sei, hyse og andre fiskeslag, så vil de som nevnt ha god inntekt for et mannskap på to, sier Jensen.

Tror på Sandberg

Men nå hevder sterke røster at både leveringsordningene for trålere og struktur under 11 meter allerede er i Sjømatmeldinga og at slik må det bli også fra Regjeringa. Tror du Per Sandberg som fiskeriminister vil bidra til å endre dette?

- Jeg traff Per Sandberg på Husøya-seminaret i sommer. Jeg diskuterte blant annet disse tingene med ham. Min erfaring var at Per Sandberg er en mann som det går an å diskutere med. Med respekt å melde synes jeg Elisabeth Aspaker til sammenligning mer holdt enetaler. Med den bakgrunn Sandberg har fra strukturvedtaket på Frp sitt landsmøte i 2014, har jeg godt håp om at vi kan få gode løsninger slik at kystflåten kan fortsette som nå og at trålerne må finne sine løsninger innenfor den samfunnsplikten som opprinnelig har ligget i konsesjonene.

Mye fisk, høy verdi

- Ellers er du fornøyd med fiskeriåret 2015?

- Vi har både hatt høye kvoter og høye priser. Det har vært mye torsk og brukbart med sei og hyse. Dette er bakgrunnen for de gode resultatene i 2015 . Det gjelder bare at Norge fortsatt greier å forvalte ressursene på en god måte. Her i dette området har vi de siste fire-fem årene vært heldige med at silda har kommet inn på fjordene med store mengder torsk etter seg. Nå var det litt mindre sild i 2014 enn året før, og enda mindre i 2015, sier Paul Jensen.

Vil ha snurperne ut

- Silda er like viktig for kystflåtens torskefiske i dette området som lodda er i for torsken på kysten av Finnmark. Jeg vil derfor henstille til ringnotflåten at de ikke kommer inn på fjordene her for å fiske sild på nyåret. De er rustet for å fiske til havs og der bør de holde seg. I framtida bør vi få reguleringer som ivaretar kystflåtens interesser i dette området., sier Paul Jensen.

Kvalitet er viktig

I over ti år har Paul Jensen vært trofast leverandør i Tromvika hvor han i år får 22 kroner per kilo torsk samfengt. Utenom vintersesongen har han levert på Brensholmen. Denne fiskerjobben har han gjort på slikt vis at han i år ble utnevnt så årets kvalitetsfisker i Norges Råfisklag.

- Jeg er selvsagt stolt av denne prisen. Kvalitet er svært viktig for å heve verdien og omdømmet av norsk fisk. I så måte gjør Norges Råfisklag en god jobb både med denne prisen og ved andre kvalitetstiltak, sier Paul Jensen som gjerne snakker pent om garn som redskap i torskefisket.

- Jeg starter gjerne med å fiske med juksa tidlig på morgenen. Så setter jeg garn som jeg stubber, det vil si at garnene står ei forholdsvis kort stund. Når fisken er om bord ligger den i kontainere med sjøvann og is noe som senker temperaturen ned mot null til en grader. Det gjør at fisken holder høy kvalitet til den er levert og produsert, sier Paul Jensen.

Dette sjøværet gjorde han sammen med datter Pauline (24) som for øvrig studerer til sivilingeniør i Trondheim.

Pauline sier til Kyst og Fjord at hun tidligere har vært med på fiske sommerstid, men hun synes vinterfiske med gode fangster er artigere enn fiske sommerstid. Sammen med kona Bi Haavind har Paul Jensen tre voksne barn som alle har vært med på fiske med juksa og garn om bord på ”Fidel” når det ellers har høvd slik mellom studier og jobb.