– Det er klart at man er interessert i å få ungdommer opp og fram, og hovedagendaen i dette er rekruttering til næringa, sier daglig leder i det kommunale omstillingsforetaket OmKapp KF, Kari Lene Olsen, til Finnmarksposten.

Regelendring

– Vi har nå fått en endring i regelverket fra Fiskeridirektoratet som tillater at det fiskes kommersielt fra den båten som skal ha ungdommene i sommerjobb, samtidig som ungdommene fisker sine kvoter. Uten denne regelendringen hadde det vært veldig vanskelig å få noen til å ta på seg dette ansvaret med å ha ungdommer i arbeid på havet, sier hun.

Skipper Kjell Vidar Olsen på den 13 meter lange båten bekrefter at uten regelendringa ville dette vært et tapsprosjekt.

– En annen ting er at ungdommene lærer mer og får sett mer av hvordan fiskeryrket er når de kan være med og fiske på en skikkelig måte. Vi som er i ordinært arbeid ombord vil da kunne inkludere ungdommene på en mye mer hensiktsmessig måte, sier Olsen.

– Vi skal fiske med line og krabbeteiner, og det vil også bli mulighet for å være med å snu laksegarn hvis det er interesse for det.

Får lott for arbeidet

Det er i år bestemt at alle de ni ungdommene som får tilbud om sommerjobb som yrkesfiskere, skal få utbetalt fast lønn, lott. Dette for at alle skal være garantert inntekt på sommerjobben, uansett hvor mye fisk og krabbe de måtte få eller ikke få i løpet av sine 14 dager ombord i «Henriette E».

- Vi har fått en del søkere allerede, og vi tar inn alle søkerne til intervju, forteller Kari Lene Olsen som ønsker å finne de ungdommene som virkelig vil dette.

Ansetter ni ungdommer

Det blir ansatte ni ungdommer som skal være på sjøen i 14 dager hver i tre omganger.

– Hvis det viser seg at noen er sjøsyk, det kan jo hende, så løser vi dette med å finne andre områder innen yrket de kan arbeide på. De kan for eksempel egne line, sier Olsen som ser frem til å ha med seg mulige nye fiskerkolleger på sjøen.

– Det blir veldig spennende å se hvordan dette blir, og de utfordringene som måtte komme løser vi underveis. Det er bare en ting vi kommer til å være strenge på, og det er oppmøte. Vi går på sjøen når vi har bestemt det, og de som eventuelt ikke møter opp blir ikke med.

Nordkapps nyeste båt

Kari Lene Olsen er veldig glad for at de klarte å få Nordkapps nyeste båt med på årets ungdomsfiskeprosjekt.

– Ungdommene er veldig heldige som får være med den nyeste båten i Nordkapp og vi er veldig glade for dette, sier hun.

– Dette er en god start til nyrekruttering innen fiskeriene og det er flott å få med seg en skipper som virkelig brenner for dette.