Seniorrådgiver Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag sier arbeidet som nå gjøres er med på å styrke beredskapen og øke sikkerheten også for norske fiskere i nordområdene.

Tema for dagsmøtet i Bodø var: Søk og Redning til havs i Nordområdene/ SAR-operasjoner i norsk del av Barentshavet og Polhavet, melder fiskarlaget på sine nettsider.

Utgangspunktet for møtet var et arbeid som er gjort gjennom den maritime industrien i Norge knyttet til den økte aktiviteten i nordområdene, via Maritim 21-strategien og det er laget på oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet (NHD).

Bakgrunnen er forventningene om betydelig økt aktivitet i maritime operasjoner knyttet til olje- og gassvirksomhet, utvinning og eksport av mineraler og økt skipsaktivitet både østover og vestover som følge av issmeltingen.

- Initiativene som nå er tatt knyttet til sjøsikkerhet i nordområdene er svært positive og viktige for både norske og andre lands fiskere, sier Joakim Martinsen, saksansvarlig for sjøsikkerhet i Norges Fiskarlag.

Hovedutfordringen i Barentshavet er de enorme avstandene og begrensningen som blir skapt av blant annet rekkevidden for redningshelikoptre.

- Tid, avstand og klima er de stående utfordringene når vi skal bidra til søk og redning i nordområdene, sa operativ inspektør Lars Nedrevåg fra Hovedredningssentralen i Bodø da han holdt en orientering om arbeidet til HRS.

Joakim Martinsen sier Fiskarlaget ikke har vært direkte involvert i det arbeidet som de maritime næringene har gjort knyttet til søk og redning i nordområdene.

-Dette er en av grunnene til at vi prioriterer og deltar i møter som dette i Bodø, sier han.