Leieavtalene vil gå over to til fire år, melder Havforskningsinstituttet. Søknadsfristene er fra sent i oktober til tidlig i november. Det dreier seg om følgende tokt:

– Avtale for årlig leie av fartøy til hvaltelling 2021-2024

– Avtale for årlig leie av et kombinert ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av kolmule vest av Irland i perioden 2021-2024

– Avtale for årlig leie av 2 ringnot-/trålfartøy til makrell-økosystemtokt i Norskehavet i perioden 2021 - 2024

– Avtale for årlig leie av fartøy til makrellmerking 2021-2022 (2024)

– Avtale for årlig leie av to kombinerte ringnot/trålfartøyer til mengdeestimering av norsk vårgytende sild under gyteinnsiget i perioden 2021-2022 (2024)

– Årlig leie av kystnot-/ringnotfartøy til sildemerking 2021-2022 (2024)

Deltagelse i konkurransen skal gjøres elektronisk i Mercell, hvor konkurransegrunnlaget med vedlegg er tilgjengelig via Doffin, opplyser de.