Ved tidligere ILA-utbrudd i området har Mattilsynet vedtatt bekjempelsessoner på fem kilometer. Denne gangen har man ifølge avisa Framtid i nord satt grensa til 10 kilometer, og det stenger i praksis hele Jøkelfjorden for oppdrett, ifølge avisa.

Oppdrettsselskapet Mowi protesterer på dette, og har fått med seg ordføreren i kritikken mot Mattilsynet. De mener restriksjonene er for strenge, og at de hindrer utsett av ny fisk, noe som i neste omgang truer aktiviteten ved det lokale slakteriet der det arbeider 30 mennesker.