Fisket har vært helt enormt utenfor Nordkyn de siste dagene. Lineflåten har fått rundt 400 kilo hyse på stampen. Dermed er det ført i land svært store fangster som Norway Seafoods avdeling i Kjøllefjord har problemer med å få ut på markedet.

Unntaksvis

- Vi har derfor valgt å stanse kjøpet fra fredag til mandag morgen, slik at vi unngår å bli innebrent med fisk i helgen. Det vil i så fall ha forplantet seg til neste uke, sier Sørensen.

Han framholder at han forstår frustrasjonen for de som får avbrutt fisket, men håper at dette bare blir unntaksvis.

Det er i hovedsak hjemmeflåten som fisker fra Kjøllefjord. Foreløpig er det bare et fåtalls fremmedbåter på plass.