- Avstanden i makrellforhandlingene var for stor til at det ble noen avtale.Imidlertid har partene vurdert avstanden til ikke å være større enn at det bør være mulig å oppnå enighet. Forhandlingene fortsetter derfor rett over nyttår, med sikte på å få en løsning som kan få virkning i 2012, heter det i en pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Møtet i Irland sist uke var det åttende på rad uten at partene kom til enighet.

-Det er fortsatt for stor avstand mellom partene til at vi klarte å komme i havn med en avtale. Jeg beklager dette. Fravær av en slik avtale fører til et kraftig overfiske, som selvsagt vil være alvorlig for bestanden, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

I mangel av en avtale med alle kyststatene har Norge og EU blitt enige om en foreløpig ordning for å kunne starte fisket i 2012.

- Norge og EU har sammen strukket seg langt for å imøtekomme krav fra Island og Færøyene. Nå håper jeg at også Island og Færøyene vil vise vilje til forhandlinger, slik at vi kan få på plass en kyststatsavtale, avslutter fiskeri- og kystministeren.