I en pressemelding fra selskapene slås det fast at Norway Pelagic har inngått en fusjonsplan med Austevoll Seafood ASAs Nordatlantiske pelagiske virksomheter som ligger i selskapet Austevoll Fisk.

Godkjent undersøkelse

Etter å ha avsluttet tilfredsstillende undersøkelser av hverandres selskap 22. mars, var partene klare til å iverksette inngåelse av en fusjonsplan.

Vederlaget i Fusjonen er basert på et bytteforhold mellom Austevoll Fisk og Norway Pelagic på 15:85. Bytteforholdet er basert på en egenkapitalverdi på 704,7 millioner kroner for Norway Pelagic og 124,6 millioner kroner for Austevoll Fisk. Austevoll Seafood vil gjennom fusjonen øke sin aksjebeholdning i Norway Pelagic fra ca 33 prosent til ca 43 prosent av aksjekapitalen i Norway Pelagic.