Det sier Irene Lange Nordahl, næringspolitisk talskvinne i Sp.

- De tiltakene som foreslås skal sikre at råstoffet som blir fanget utenfor kysten landes på de stedene der den var ment å landes, og skal sikre arbeidsplasser, verdiskapning og aktivitet på land, sier Nordahl.

Ordningen med leveringsvilkår for torsketrålerne skal sikre at fiskeforedlingsbedrifter i Finnmark, Troms og Nordland skal få jevn tilgang på råstoff av torsk og hyse.

- Med denne innstrammingen viser at den rødgrønne regjeringen en klar vilje til å sette viktige krav fra kysten ut i livet, og dette har vært en viktig sak for Sp, sier Nordahl.