Det sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen etter møte med sin franske kollega før helga.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har vært i Frankrike for å drøfte viktige felles utfordringer og muligheter for Norge og Frankrike på fiskeriområdet.

Berg-Hansen har i dag hatt politiske samtaler med den franske fiskeriministeren Frédéric Cuvillier i byen Boulogne-sur-Mer.

-Det er nyttig å ha en direkte dialog om disse viktige sakene, Cuvillier er som jeg, veldig opptatt av at vi i fellesskap skal arbeide for bærekraftig, trygg og god sjømat. EU er midt i prosessen med å reformere sin felles fiskeripolitikk. Vi har derfor utvekslet synspunkter om de ulike elementene i reformen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding fredag ettermiddag.

Under møtet ble reformen av EUs felles fiskeripolitikk, forvaltning av felles fiskebestander i Nordsjøen og forvaltningen av makrell drøftet. I tillegg ble handel med sjømat diskutert. Frankrike er et stort marked for norsk fiskerinæring.