Hvitfiskklyngen Cod cluster har fått arena pro-status. Dette medfører en sikker og stabil finansiering av klyngens arbeide i årene fremover.

– Blir slagkraftig gruppering

Det er en glad og stolt klyngeleder som uttaler seg til Kyst og Fjord.

- Dette tildeles av det nasjonale klyngeprogrammet. Vi har vært med i pro-programmet i fem år, og det har hele tiden vært ambisjonen å søke om arena prostatus. Etter fusjonen med Arena 365 representerer vi store deler av hvitfisknæringa i Norge, med 40 prosent av hvitfisk og 80 prosent av filetnæringen, så vi er en slagkraftig gruppering, sier klyngeleder og prosjektansvarlig Maiken Johnsen i Cod Cluster til Kyst og Fjord.

Får 30 millioner kroner

Med dette har hun ansvaret for gjennomføring av de planer som klyngen til en hver tid jobber med.

- Arena prostatusen innebærer at vi er sikret finansiering av klyngen i fem år fremover. Vi får seks millioner kroner hver år, altså totalt 30 millioner kroner. Disse pengene skal vi drive utvikling for. Partnerskapet vårt stiller med egeninnsats tilsvarende dette beløpet, så vi har 60 millioner kroner som skal brukes i prosjektperioden frem mot og ut 2025.

Skal skape 1.000 arbeidsplasser

I praksis håper hun at dette skal medføre økt lønnsomhet og flere arbeidsplasser i næringen.

- Vi har ambisjoner om å skape 1.000 nye arbeidsplasser i næringen, fordelt utover hele kysten, frem mot 2025. Det er spennende og hårete mål vi har satt. Men vi tar sikte på å nå dette målet.

- Vi skal blant annet drive forskning innen levendelagring, levendefangst og oppdrett, og har mange oppgaver foran oss som må løses. Det å ha disse løsningene forankret i forskning, mener vi er rett og bra i mange sammenhenger. Vi har gode kontakter med flere forskningsinstitusjoner allerede, blant andre SINTEF Ocean og Nofima.

Bærekraft og fiskevelferd

Johnsen gleder seg til å ta fatt på arbeidsoppgavene som klyngen nå står foran. Til sammen representerer Cod Cluster mer enn 50 bedrifter langs kysten.

– Jeg tror de utviklingsgrepene vi skal ta, vil vise at dette er rette veien å gå fremover. Vi skal jobbe for bærekraftig innovasjon i næringa. Det handler om fiskevelferd, kvalitet og optimal ressursutnyttelse i alle ledd, avslutter hun.