Forvaltningsregimet for snøkrabben er i støpeskjeen, og fastsettelsen av årets kvote er i så måte historisk. Departementet ba tidligere i år havforskerne om råd for fastsetting av kvotestørrelse, og fikk tilbake fire ulike alternativer, fra 2.700 til 5.400 tonn.

Les mer: Første snøkrabberåd

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 4 000 tonn snøkrabbe for 2017. Av totalkvoten avsettes 500 tonn til eventuelle avtaler med andre land

- Snøkrabbe er en spennende, ny art som har potensial til å bli en verdifull ressurs. Vi er opptatt av at den skal forvaltes forsvarlig og bærekraftig, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Totalkvoten er fastsatt på bakgrunn av biologisk rådgivning fra Havforskningsinstituttet. Rådgivningen er gitt på bakgrunn av at snøkrabben skal forvaltes med mål om bærekraftig høsting som gir grunnlag for verdiskaping for samfunnet, og med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget om hvordan artene påvirker hverandre i økosystemet.

- Vi vil foreta en ny vurdering av de endelige kvoten for 2017 dersom det kommer ny kunnskap etter økosystemtoktet i august og bestandsberegningene tilsier at et større uttak er bærekraftig, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Nærings- og fiskeridepartementet sender samtidig forslag til endringer i gjeldende forskrift på en kort høring, med utgangspunkt i at eventuelle endringer skal få virkning for inneværende sesong.