En oversikt Kystmagasinet har laget over 11 tilfeldig valgte lakseforedlere og sju hvitfiskforedlere viser et dramatisk fall i lønnsomhet fra 2011 til 2013. En sammenligning av driftsresultater og utvikling i andel lønnskostnader i perioden 2011 – 2013 viser at lønnskostnadene blir stadig mer tyngende for de aller fleste bedrifter.

Ikke bare råvarekost

Høye råvarekostnader har fått skylden for dårlig lønnsomhet hos lakseforedlerne. Det er nok noe riktig, men lakseprisen var relativ høy i 2011, lav i 2012 og kjempehøy i 2013. En oversikt over et knippe bedrifter som foredler laks og ørret, viser en voldsom vekst i andelen lønnskostnader i samme periode. Lakseprisen er lik for alle. Økningen i øvrige kostnader er mer avgjørende for om norske foredlingsbedrifter skal være konkurransedyktige.

Regnskapstallene fra Brønnøysund gir ikke noe helt nøyaktig bilde, men en svært god indikasjon av utviklingen. I oversikten nedenfor er posten vareforbruk trukket fra brutto salgsinntekter. En ser da hvor mye lønnskostnader utgjør av salgsinntekter fratrukket vareforbruk.

Dramatisk økning

Andelen lønnsutgifter av omsetningen fratrukket vareforbruk økte i snitt fra 43 prosent til 55 prosent fra 2011 til 2013. Det innebærer at andelen av netto driftsinntekter (fratrukket vareforbruk) som gikk til lønnskostnader økte med nesten 28 prosent på tre år. For enkelte av bedriftene er tallene dramatiske. Hele 70 prosent av driftsinntektene etter fradrag av vareforbruk går til dekning av lønnskostnader.

Det er flere årsaker til økningen. For noen skyldes det økte kostnader til vikarer etter innføringen av Vikarbyrådirektivet, mens for andre økte lønninger generelt.

Andel lønnsinntekter av driftsinntekter fratrukket varekostnader

Hvitfisk / miks
Bedrift201320122011
Lofotprodukt AS44 %40 %46 %
Brdr. Hjønnevåg AS53 %55 %53 %
Ferdigmat AS54 %51 %56 %
Grøntvedt Pelagic AS31 %27 %30 %
Modolv Sjøseth Fisk AS52 %32 %17 %
Røst Sjømat AS30 %29 %23 %
John Greger AS58 %40 %34 %
Totalt46 %39 %37 %
Bedrift201320122011
Norsk Sjømat AS52 %50 %41 %
Nordlaks produkter AS60 %49 %50 %
Lerøy Fossen AS62 %53 %48 %
Salmon Brands AS27 %16 %4 %
Sotra Fiskeindustri AS59 %47 %45 %
Isfjord Norway AS70 %62 %56 %
SMP Stabburet Marine P AS59 %57 %43 %
Brødr Remø AS51 %37 %33 %
Vågen Seafood66 %49 %32 %
Hansens Røkeri AS52 %50 %52 %
Troll Salmon AS70 %53 %51 %
Snitt per bedrift57 %48 %41 %