Sentrale representanter fra viktige forskningsinstitusjoner, næringer og forvaltningsorgan er representert. Gruppa skal utarbeide en bred og samlet strategi for marin forskning og utvikling.

Leder for gruppa er Liv Monica Stubholt fra Aker Clean Carbon.

Strategien skal tegne opp hvordan Norge bør innrette den samlede marine forskningsinnsatsen for å fremme en bærekraftig forvaltning og utnyttelse av marine biologiske ressurser. Målet er at Norge skal ha en globalt ledende posisjon når det gjelder kunnskap knytta til hav og havforvaltning.

Strategigruppa skal komme opp med en Forsknings- og utviklingsstrategi (FoU) innen utgangen av 2012 i følge mandatet for Hav21 som du kan lese i vedlegget til denne nettsaken. Hav21 er oppnevnt av og skal levere sin endelige innstilling til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen senest 1. november neste år.

Sammensetning av strategigruppa:

Liv Monica Stubbholt (leder) - Aker Clean Carbon

Tore Nepstad - Havforskningsinstituttet

Liv Holmefjord - Fiskeridirektoratet

Torger Reve - Handelshøyskolen BI

August Fjeldskår - Fisker

Alf Helge Aarskog - Marine Harvest

Åse Aulie Michelet - Konsulent

Harald Gjein - Mattilsynet

Hill-Marta Solberg - Fylkesmannen i Nordland

Unni Steinsmo - SINTEF

Olaf Styrvold - Universitetet i Tromsø

Christina Abildgaard - Norges Forskningsråd

Arne Karlsen - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Helge Drange - Universitetet i Bergen/Bjerknessenteret for klimaforskning

Nina Jensen - WWF

Bjørn Fossli - Johanssen Polarinstituttet

Yngve Svarte - Direktoratet for Naturforvaltning

Signe Nåmdal - Klima- og forurensningsdirektoratet