Under Finnmark APs årskonferanse i Kirkenes sist helg fikk nemlig Båtsfjord Ap og Vardø Ap gjennomslag for sitt forslag fra en enstemmig forsamling, skriver Altaposten.

Under 15 meter

Mens Troms Ap tidligere har ønsket fritt fiske for båter under 11 meter, går Finnmark Ap steget videre. De vil arbeide for fritt fiske for kystflåten under 15 meter som fisker med passive redskaper.

- De leverer ferskt kvalitetsråstoff og er ikke en trussel for verken bestandene eller miljøet, framholdt Geir Knutsen og Eva Lise Robertsen som fremmet forslaget.

De mener dette er veien å gå for å unngå en privatisering av ressursene og støtte en flåtegruppe som kystsamfunn er helt avhengig av.

Sentral posisjon

Forslagsstillerne viste til over halvparten av de 2.800 fiskefartøy med deltageradgang er under 11 meters lengde. Det mener de viser at kystfisket har en sentral posisjon og er av stor betydning for kystsamfunn, skriver Altaposten.