Torsken økte med 27 millioner kroner i november til en total eksportverdi på 91 millioner kroner, melder Norges Sjømatråd.

I november økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 54 millioner kroner til totalt 258 millioner kroner. Av den ferske torsken går nesten alt til EU. Av den fryste fordeler det seg med 57 prosent på EU og 41 prosent på Kina.