Som følge av utviklinga i kvalfangsten sett i forhold til registrert etterspørsel etter kvalkjøtt fra kjøperne, oppheves omsetningskvotene for kvalkjøtt, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at dersom fangsten mot formodning skulle utvikle seg i svært positiv retning resterende del av sesongen, kan det medføre at fangsten stoppes på kort varsel.

Det forutsettes at den enkelte fanger holder kontakt med kjøper for å avpasse fangst og salg.