- Vi har fått julegaven vi ønsket oss, sier administrerende direktør i FHL, Geir Andreassen. Regjeringens tiltakspakke for fiskeindustrien er helt i takt med årets ønskeliste.

Mer fisk og ikke minst jevnere leveranser. Det er stikkordene fra regjeringen etter at fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen torsdag 15. desember la fram egne tiltak for å gi fiskeindustrien bedre rammevilkår. Administrerende direktør i FHL, Geir Andreassen slår fast at tiltakene er i samsvar med industriens ønsker.

- Det er den julegaven vi har ønsket oss. Vi har stor tro på at dette gir oss en mer markedstilpasset landingsmønster.

Den nye tiltakspakken innebærer blant annet at bifangstkvoten mer enn dobles neste år. Samtidig innføres det en en bonusordning for landinger av ferskt råstoff.

- For den ferskfiskbaserte fiskeindustrien er dette svært gode nyheter. Det er akkurat det de trenger og har etterlyst, sier Andreassen.

FHLs direktør mener statsråden nå har gjennomført to viktige grep for å øke fisket både etter sei og hyse.

- Sesongen kan strekkes som følge av dette. Det gjør at våre mange medlemsbedrifter kan holde aktiviteten i gang.

I dag er fisket etter torsk konsentrert til de mest hektiske vintermånedene, samtidig som det er lite landinger av torsk utover året. For den ferskfiskbaserte fiskeindustrien er det viktig derfor viktig at sesongtoppene reduseres.

- Jevnere tilgang på råstoff er et stikkord. Ved å stimulere fiske utover året, og ved å premiere aktivt fiske etter hyse og sei gir statsråden industrien viktig bistand.

Andreassen understreker at tiltakene statsråden nå innfører er bedriftsnøytrale.

- For oss i FHL er det viktig at vi får tiltak som er positive for hele industrien.

Fiskeri- og kystministeren vil også gjennomføre samråd med aktørene i fiskeindustrien, samtidig som hun vil øke forskningsinnsatsen. Fiskeindustrien er sterkt konkurranseutsatt, og lever i dag i en tøff konkurranse med lavkostland.

- For den norske fiskeindustrien er det derfor viktig at vi finner de kloke grepene, slik at vi både markedsmessig og teknologisk kan kompensere for høye norske kostnader, sier Andreassen som slår fast at tiltakene statsråden har presentert er et positivt bidrag.