- Teknologien bak resirkuleringsanlegg i oppdrett er relativt ny, og jeg anser det som svært viktig å optimalisere den til nordlige forhold. Det er nøyaktig dette som skal gjøres ved det ferdigstilte anlegget, sa fylkesråd Marlene B. Bråthen (Sp) i forbindelse med at fylkesrådet støtter prosjektet med åtte millioner kroner.

Skal utvikle ny kompetanse

Havbruksstasjonen i Tromsø eies av UiT Norges Arktiske universitet og NOFIMA. RAS-anlegget ved Havbruksstasjonen vil inneholde utstyr og fasiliteter tilrettelagt for forskning, undervisning og praktisk opplæring.

- At vi nå får et topp moderne anlegg hvor både næringen selv, men også lærere, elever og studenter innen feltet kan utvikle sin kompetanse vil ha stor betydning for fremtidens havbruk, sier fylkesråd Bråthen i pressemeldingen som er sendt ut fra Troms Fylkeskommune.

Sluser, visningsrom og laboratorium

De åtte millionene skal blant annet brukes til å bygge sluse for å forhindre smittespredning, pedagogisk visningsrom for besøkende, analyselaboratorium med prøvetakingsutstyr, kjemikalielager, klekkeri og driftssentra for overvåking og databehandling.

Tildelingen fra fylkeskommune utgjør 68% av de totale prosjektkostnadene på 11 800 000 for å ferdigstille siste del av RAS-anlegget ved Havbruksstasjonen i Tromsø.

Fra før har fylkeskommunen bidratt med 13,5 millioner kroner til opprettelsen av Havbruksstasjonen, som ble åpnet 11. januar 2023.