Eksporten av alle tørrfiskprodukter kom i februar på 39,5 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 21 prosent eller 10,4 millioner kroner fra februar i 2010. Ifølge Eksportutvalget for fisk ble eksportvolumet samtidig redusert med 38 prosent til totalt 437 tonn.

Lofotrund

Eksporten av Lofotrund tørrfisk til Italia gikk tilbake med 6,7 millioner kroner til totalt 22,1 millioner kroner. Prisen per kilo var i februar 135,67 kroner per kilo, det er til gjengjeld en økning på 33 prosent fra februar i fjor.

Januarsalg

Det kraftige fallet skyldes først og fremst at eksportørene hadde en knallmåned i januar - og fikk unna store partier. I januar ble det eksportert tørrfisk for 62 millioner kroner. Dette var på sin side en økning på hele 46 prosent sammenlignet med året før.