Odd Bjarne Esbensen i Vardø tror prisøkningen fiskerne har opplevd det siste året kan bidra til at mange unge kan rekrutteres til næringen.

Med en inntektsøkning på nærmere 35 prosent det siste året, mener han det bør være duket for at ungdom i større grad velger fiskaryrket, melder NRK Nordnytt.

Gode overpriser

– For rekrutteringen til næringen er utviklingen utrolig viktig. Når prisen går opp og fiskerne tjener penger, så ser også ungdommen muligheten for at dette er et yrke å satse på, sier Espensen til kanalen.

Han framholder at det var spesielt utover høsten at fiskerne opplevde et stort prishopp på fisken.

– Vi merket prisoppgangen spesielt godt på høsten i fjor. Da ble det gitt overpriser på opp mot 3-4 kroner for kiloen, forteller han.

Esbensen tror lønnsomheten i yrket er den viktigste faktoren for å få ungdom tilbake i båten. For det er først når fiskerne tjener penger at flere vil inn.

Ti rekrutteringskvoter

De siste årene har antallet fiskere gått dramatisk ned tross at det er iverksatt rekrutteringstiltak blant annet gjennom rekrutteringskvoter. I år er det tildelt ti nye deltakeradganger som er rekrutteringsordning som ble etablert av daværende fiskeriminister Helga Pedersen.

Departementet har fra 2009 årlig lyst ut nye deltakeradganger til unge fartøyeiere. Formålet med ordningen er å gjøre det lettere for unge fiskere å etablere seg som fartøyeier, og sikre rekruttering til fiskeryrket. Ordningen er forbeholdt fiskere under 30 år som allerede eier et fiskefartøy.