«Det nye fartøyet er et topp moderne kombifartøy, innrettet for fiskeri etter så vel konsumfisk som reker og snøkrabber, med alt innenfor det nyeste av maskineri, utstyr og utrusting. Prosjektet i sin helhet er blitt til i et svært nært og intenst samarbeid mellom rederne og verftet», heter det i en pressemelding fra verft og rederi.

Prisen for nybygget ligger på i overkant av 200 millioner kroner.

Rederne Kjell-Gunnar Hoddevik og Johnny Aarvik framfor nye «Polarbris». Foto: SVEIN AAM

Satser tungt på Norge

Bak nybygget – foruten rederiet i Ålesund - står danske Karstensens Skibsværft AS, som for rundt et tiår siden begynte å satse tungt på sitt nærmeste naboland i nord. Nå går annenhver nybåt til Norge.

- De norske verftene satset på oljen. Da kom fiskerne heller til oss, fortalte tredje generasjon båtbygger ved verftet på Skagen helt nord på Jylland - administrerende direktør Knud Degn Karstensen - til Kyst og Fjord for 3-4 år siden. Den foreløpig siste eksportvaren fra Karstensen er altså 43,5 meter lange «Polarbris», rigget for hvitfisk, reker og snøkrabbe, og utstyrt med det nyeste innen framdrift, utstyr og elektronikk. I en pressemelding opplyser det danske verftet at prosjektet som helhet har blitt utviklet gjennom et nært og godt samarbeid mellom dem og rederiet.

Når dette skrives, er båten nordvest av Ingøy, på tur nordøstover, etter å ha forlatt Myre kvelden før.

- De norske verftene satset på oljen. Da kom de norske fiskerne til oss, sa Knud Degn Karstensen til Kyst og Fjord i 2021. «Polarbris» er bare en av mange norske fiskebåter signert Karstensens.

Lavere driftsutgifter

Da nybåten ankom heimhavna Ålesund i midten av april, var rederne klare på at her fikk de et fartøy det vil bli rimelig å drive.

– «Polarbris» har lavere driftsutgifter. Og vi kommer til å legge stille i perioder, heller enn å delta i marginale fiskeri, sa daglig leder i Atlantic Seafish AS, Kjell-Gunnar Hoddevik, til Sunnmørsposten.

Hoddevik ser store fordeler med en mindre båt, nå når kvotene går ned:

– Snurrevad er et effektiv redskap. Og det er billigere enn å fiske med autoline, ettersom vi slipper å bruke dyrt agn.

Lyst, trivelig og ikke minst oversiktlig på bro. Foto: KARSTENSEN SHIPYARD AS / PRESSE

Uvanlig kombinasjon

Kombinasjonen snurrevad og teiner er ikke akkurat dagligdags, men så er da også rederiet vant til uvanlige kombinasjoner, etter at de kjøpte den 64 meter lange Måløy-båten «Atlantic», Norges første kombinerte line- og snurrevadbåt fra 2019. Når Hoddevik uttaler seg om de lave kostnadene på nybåten, er det altså «Atlantic» som er sammenligningsgrunnlaget.

– Båten fungerer veldig fint, sier Kjell-Gunnar Hoddevik, som har fulgt byggingen tett.

– Det er en kjempebåt. Det blir spennende å komme i gang, sier skipper Arnt-Hugo Antonsen.

Båten byr på gode boforhold for mannskapet. Foto: KARSTENSEN SHIPYARD AS / PRESSE

Har bygget opp rederiet

Kjell-Gunnar Hoddevik og Johnny Aarvik har sammen bygget opp et rederi med to havgående fartøy fra bunnen. Hoddevik er selv skipper, mens Aarvik er maskinist. Et stort sprang for rederiet var kjøpet av Måløy-båten «Atlantic».  Rederiet ble etablert i 1997.

I 2015/2016 ble rederiet flyttet fra Måløy til Ålesund. Nå har de tatt et nytt langt steg framover, med det andre nybygget på 4–5 år. Pluss at de altså kaster seg og ut i et nytt fiskeri: Snøkrabbe. Forsinket levering førte til at de ikke rakk årets snøkrabbesesong, men fra neste år hiver de seg ut i dette forholdsvis nye fiskeriet med «Polarbris».

– Vi har gjort store investeringer i fabrikk for snøkrabbeproduksjon, og har god tro på at det skal bli et lønnsomt fiskeri, sier Kjell-Gunnar Hoddevik til Sunnmørsposten.

De fire snurrevadvinsjene fyller store deler av akterdekket. Foto: KARSTENSEN SHIPYARD AS / PRESSE

14 arbeidsplasser

Mannskapet på 14 har fått et meget fint arbeidsmiljø, der innredningen på hoveddekket inkluderer fem lugarer for to personer, toalett/bad, omkledningsrom med vaskerom, samt gang og trapp. Innredningen på shelterdekket inkluderer messe med dagligstue og TV-stue, bysse, proviantrom, tre tomannslugarer med eget toalett/bad og sykestue.

Skroget har to gjennomgående dekk, hoveddekk og shelterdekk, samt akter- og fordekk. Skroget er bygget i stål, styrhus og signalmast i aluminium.

På fordekk/akterdekk er det overbygg med tre trålvinsjer forut. Overbygget inneholder elektronikkrom og fire enkle lugarer med eget bad/toalett.

På styrehusdekket er det styrhus med 360° utsikt og høye vinduer i akterkanten.

På shelterdekkett er det innredet lagerrom. Akterut for overbygget er det snurrevadsvinsjer og stort tråldekk med frie nettromler, trålgalge med eksosrør på styrbord side og ventilasjonssjakt med trapp ned på babord side. Helt akter er det takluke.

Om bord er også en kraftig batteripakke. Foto: KARSTENSEN SHIPYARD AS / PRESSE

Optimal motorutnyttelse

Rederiet forteller om et Power-Management-System (PMS) som administrerer strømforbruk og automatiserer oppstart og styring av batteripakken. Dette sikrer en økonomisk fornuftig drift med optimal utnyttelse av hovedmotoren, samtidig som det oppnås høy driftssikkerhet.

Det er montert et kraftuttak på hovedgiret, primært for drift av skipets strømforsyning fra akselgeneratoren, som er på 900 kW. I tillegg er fartøyet utstyrt med en dieselgenerator på 600 kW, dersom strømmen fra akselgeneratoren ikke er nok – samt at skipet er utstyrt med en batteripakke på 600 kWh.

Fra fabrikkdekket. Foto: KARSTENSEN SHIPYARD AS / PRESSE

Polarbris, FAKTA:

Lengde totalt 43,50 m

Bredde 11,50 m

Dybde shelterdekk                          6,60 m

Dybde hoveddekk                           4,10 m

KAPASITETER:

Drivstoff                                           260 m³

Ferskvann                                          35 m³

Smøreolje                                            4 m³

Fryst last 470 m³

Bruttotonn                                       878 BT

3 Trålvinsjer 22,0 tonn

2 Flytende skyte-/snurrevod-vinsjer 24,0 tonn

4 Nettromler 2 x 15,5 tonn

1 Tømmevinsj 5,0 tonn

1 Ankervinsj

2 stk 20 kW elektriske hydrauliske pumpeaggregater.

FREMDRIFT OG MASKINERI

Hovedmotor: 1370 kW v/900 o/min.

Hjelpemotorer: 600 kWe.

Akselgenerator: 890 kWe.