Grunnstøter og kolliderer i eningen, men det går bedre