Mens brannmannskaper jobbet med å lokalisere brannen på båten, startet det å brenne et annet sted på verftet. Denne brannen ble raskt slukket.

Kl. 8:50 skriver politiet på X at brannen fortsatt ikke er lokalisert.

– Røykutviklingen er økende. Båten står inne på verftet. Grunnet røyken blir alle evakuert fra stedet.

Kl. 09.15 meldes det om at det brenner i isolasjon om bord i båten.

Kl. 09:40 meldte politiet at det ikke er kontroll på brannen. Bannmannskapet evakuerte etter hvert båten og fikk den ut av verftsbygningen.

– Den brennende båten er nå på havet utenfor verftet på Store Brannhlolmen. Svart røyk blåser mot bebyggelse nord for holmen. Vi ber personer som befinner seg i sonen med røyk om å holde seg innendørs og holde dører og vinduer lukket, opplyste politiet.

Båten ble etter hvert flyttet ut av hallen. Redningsskøyta Sundt Flyer kom også for å bistå med slukking fra sjøsiden.

Se bilder fra brannen:

Isolasjonen i skroget

Da Våganavisa kontaktet politiet kl. 12.30, får vi beskjed om at de er godt i gang med etterslukking, noe som mest trolig vil på til langt ut på ettermiddagen.

– Erfaringsmessig tar det flere timer, opplyste operasjonsleder ved Nordland Politidistrikt, Ivar Bo Nilsson.

Han kunne fortelle at fordi det var ekstremt høy varme i båten, ville det naturligvis ta en stund før brannstedet kjølnet ned og den videre brannfaren var borte.

– Man mistenker at det startet å brenne i isolasjonen i skroget. Der var det vanskelig å komme til. Derfor utartet brannen seg slik den gjorde, sa Nilsson.

Politiet er godt i gang med å etterforske saken ifølge operasjonslederen. Allerede tirsdag formiddag hadde de avhørt flere vitner.

– Kompleks brann

Vaktoperatør ved 110-sentralen i Nordland, Bengt Krister Osbakk, uttalte til Våganavisa at brannen var kompleks da vi pratet med ham midt på dagen.

– Fordi brannmannskapet fortløpende må vurdere hva de skal gjøre videre. De må bare gå på med det de har, sa Osbakk da.

– God bistand

Brannen viste seg å være et lang lerret å bleke. I likhet med politiet, bekreftet Osbakk at brannmannskapet ville holde på godt utover dagen for å komme helt i mål. Samtidig var han glad for at det meste hadde gått bra.

– Det var ingen spredning og ingen personskade. Og så lenge ingen oppholder seg i nærheten av båten og puster inn røyk, går det greit. Nå trykker brannvesenet på, med god bistand fra redningsskøyta og andre aktører, slo Bengt Krister Osbakk fast tidlig tirsdag ettermiddag.

Kl. 16.30 opplyste Osbakk at det pågår lensepumping av båten. Da sa han at det vil vare ved noen timer utover kvelden og ettermiddagen, under overvåking av et par brannmenn.

– Denne brannen var et lang lerrett å bleike, der det er pumpet inn ekstreme mengder vann, konkluderte han.