Dersom båter leverer fisk de ikke har kvote for, foretar Råfisklaget en administrativ inndragning av fangstverdi. Kyst og Fjord ba Råfisklaget om en liste over fjorårets inndragningssaker, og har snakket med rederiene som topper lista.

Forklaringer

Stort sett handler sakene om enkeltforhold, for eksempel «Berlevågjenta» på tredjeplass med 31 tonn. Her opplyser rederiet at det handler om formalfeil grunnet feilføring av sluttseddel. Femteplassen innehas av «Olagutt», der rederiet sier de gjorde en feilberegning av hvor mye levendetorsken i merda skulle veie slutten av sesongen.

For første og andreplass handler det om båter som driver tøffere enn de har kvotegrunnlag for. «Valdimar H» ble ifølge Råfisklagets oversikt fri for torskekvote i uke 46, og gjorde fem ukers fiske på slutten av året med alt for stor innblanding av torsk utover det ferskfiskordninga tillot som innblanding.

«Trygve B» var fri for torskekvote i uke 39.

Kom ut feil

Daglig leder i Honningsvåg-rederier Eskøy, Hrafn Sigvaldason var forberedt på at han også i år måtte svare for hvorfor rederiet overfisker sine torskekvoter.

Daglig leder i Eskøy, Hrafn Sigvaldason, sier rederiet fortsatt arbeider med å skaffe seg større torskekvoter. Foto: Eskøy AS

- Vi fisket egentlig like mye torsk som året før, men hadde mindre hyse å blande med, beklageligvis. Vi kom ut feil i første halvdel av året og tok for mye torsk i forhold til hysa. Vi fikk betydelig med hyse i vår, men til slutt hadde vi med rundt 20 tonn torsk i hver tur. Det blir det mye kvantum av til slutt, sier Sigvaldason.

Han legger til at en høyere ferskfiskbonus til lineflåten ville hjulpet.

- En ferskfiskbonus på 50% til linelåten hadde vært kjærkommet. Snurrevadbåter kan ta notsei for å jevne ut ukeskvantumet men vi har ingen mulighet til å korrigere oss. Med så store båter kan vi heller ikke kan vi drive opp i fjæra for å mikse fangstene med andre fiskeslag.

Beste hyselinebåt

«Valdimar H» fisket ifølge offisielle landingstall 948 tonn hyse og 807 tonn torsk, og overgås kun av trålere, havgående linebåter og snurrevadbåter hva gjelder hysefangst i 2020.

«Trygve B» greide 504 tonn hyse og 163 tonn torsk.

Flykter fra torsken

- Kvotene rakk ikke, det er ingenting annet å si. Vi må bare forbedre oss i 21, og kjøpe flere rettigheter. Vi må også bli enda flinkere til å spare torsk i første halvår, det er det det handler om, sier Sigvaldason, som driver med klart hysefokus, og har flyktet fra torsken for å spare knappe kvoter.

- Slik har det vært i alle år for oss. Vi gjør som best vi kan og leter etter plasser med rett blanding. Når vi leverer fersk har vi heller ikke så god tid.

Rammer økonomien

Eskøy har rundt 500 tonns torskekvote på «Valdimar H», og rundt 200 tonn på «Trygve B», begge båter på drøyt 38 meters lengde. Sigvaldason erkjenner at det er et knapt kvotegrunnlag for så store båter, spesielt for sistnevnte.

- Vi jobber konkret med kvotekjøp. Jeg ga flere bud i fjor, men ingen beit på kroken. Vi forsøkte å kjøpe oss opp i fjor for å unngå det her intervjuet. Det er uønsket å toppe denne lista, men uunngåelig.

- Jeg håper vi kan la noen andre ta toppen i 2021.

- For dette er ikke noen ønsket situasjon?

- Nei, det er ikke det. Det går ut over vår økonomi, og mannskapet liker heller ikke å jobbe med fisk de ikke får betalt for, sier Valdimar H.

- Dette er tap

Han avviser at rederiet tjener penger på den inndratte fangsten. Råfisklagets praksis er i utgangspunktet å la rederiene beholde 20 prosent av fangstverdien for å ha til dekning av kostnader. Likevel, når det gjentar seg slik som i tilfellet Eskøy AS, inndras 100 prosent av verdien.

- De trekker alt hos oss. Vi tjener vi ikke penger på inndratt fisk, sier Sigvaldason.

Fisken er stort sett levert i Honningsvåg, der mottaket drives av Myre fiskemottak.

Angående lønnsomhet opplyser Sigvaldason samtidig at 2020 var det første året der Eskøy ble drevet med røde tall i regnskapet.

- Det skyldes bom i hysefisket, både på mengde og pris. Korona rammet hysemarkedet, der spesielt markedet i England har vært utsatt. Men det er slikt man må regne med, sier Sigvaldason, som møter 2021 med ny optimisme og håp om snarlig normalisering.

Leder for reguleringsavdelingen i Fiskeridirektoratet, Trond Ottemo sier til Kyst og Fjord at direktoratet forventer at rederiene tilpasser driftsopplegget til kvotegrunnlaget, men erkjenner samtidig at de ikke har mange virkemidler virksomheten ut over de som allerede er tatt i bruk.

Les også: Forventer at fiskerne forholder seg til kvotene sine

De 25 største administrative inndragningene i 2020:

Lista over de 25 Råfisklagets 25 største administrative inndragninger i fjor. Året før var totalkvantumet rundt 900 tonn.

Dette er ferskfiskordninga:

Ferskfiskordninga er en av flere bonusordningen som er innført for å oppnå fiskeripolitiske målsetninger. Ferskfisbonusens formål er å skyve torskekvantum fra vinterfisket over til høsten, da fiskeindustrien tradisjonelt har slitt med råstofftilgangen.

Fra og med en gitt dato hver vår settes bonusen til en viss prosent på ukebasis. Denne kan justeres gjennom sesongen alt etter hvordan fisket går.

Kvotetillegget regnes ut fra den samlede fangsten i tidsrommet fra og med mandag kl. 00.00 til og med søndag kl. 23.59. Fangst som overstiger den gjeldende prosent på hver enkel landing vil derfor ikke blir inndratt. Det er ukesnittet som gjelder.

Dersom fartøyet ikke har torskekvote igjen, vil fangst av torsk som overskrider den til enhver tid tillatte torskeandel i henhold til ferskfiskordningen på ukebasis inndras.

Fartøy som har torskekvote igjen blir kun kvotebelastet for den delen av torskefangsten som overstiger den gjeldende prosenten på ferskfiskordningen, i den tid ordningen pågår.

Regneeksempel:

Et fartøy har eksempelvis 1 000 kg torsk igjen av kvoten. I løpet av en gitt uke (fra og med mandag til og med søndag) lander fartøyet fersk fisk, totalt 1 000 kg, hvorav 400 kg er torsk.

Kvotetillegg etter ferskfiskordningen skal regnes ut fra samlet fangst på ukebasis. På ukebasis har fartøyet i dette tilfellet landet 40 prosent torsk.

Dersom prosentsatsen på ferskfiskordningen er 20 prosent på ukebasis, vil 200 kg av de 400 kg med torsk som fartøyet har landet bli belastet ferskfiskordningen, og 200 kg belastes fartøyets egen kvote.

Dersom prosentsatsen er 30 prosent på ukebasis vil 300 kg belastes ferskfiskordningen og 100 kg belastes fartøyets egen kvote.