Det begrunner de med at det er nødvendig å vite hvor mye som fanges under fritidsfiske.

Det er ikke snakk om å ta avgifter, som vil kunne komme i konflikt med allemannsretten til å fiske i sjøen. Forslaget om obligatorisk registrering av turist- og fritidsfiskere er et av flere innspill i en høringsuttale fra instituttet. Uttalelsen er skrevet til en turistfiskerapport bestilt av Fiskeri- og kystdepartementet.

– Nordmenn er jo vant med denne type registrering fra jakt og ferskvannsfiske. Danmark, USA og flere andre land har allerede slike obligatoriske lisenssystem for saltvannsfiske, sier forsker Jon Helge Vølstad fra Havforskingsinstituttet. Han understreker at registeret er til informasjon, og at instituttet ikke tar til orde for avgifter som kan komme i konflikt med allemannsretten til å fiske i havet.