- Dette var jeg ikke klar over, framholder Jon Egil Johansen i Kystpartiet som har vært med på å avslå en søknad fra fiskebruket ITB Olsen om reduksjon av vannavgiften.

Nå åpner han for at saken kan bli tatt opp på nytt, skriver Avisa Nordland.

Dramatisk svikt

Det lille privateide fiskebruket som ligger i Selvågen på Rødøya, tar imot fisk fra en lokal sjarkflåte på cirka 20 båter. De to siste årene har selskapet opplevd en dramatisk omsetningssvikt. Men i samme periode har utgiftene til ferskvann økt med 22.000 kroner etter at øyas nye vannverk ble satt i drift.

– I fjor måtte vi ut med 50.000 kroner i vannavgift til Rødøy kommune, sier Jonny Olsen (75), som eier selskapet sammen med to brødre, Steinar Olsen og Anita Fyhn.

Med en vannavgift på 16,96 øre per kubikkmeter vann tilsvarer det et forbruk på innpå 300.000 kubikkmeter vann. Med et så høyt avgiftsnivå er denne utgiften så belastende at de ikke vil kunne drifte videre dersom rammebetingelsene ikke endres.

Bedre rammebetingelser

Hadde de flyttet virsomheten bare få sjømil ville de ha spart 18.000 kroner på samme vannmengde som de bruker i dag.

Tall Avisa Nordland har innhentet viser at vannet her bare koster 6,09 øre per kubikkmeter for næringsdrivende. Dermed har nærmeste konkurrent Modolv Sjøseth AS på Træna, eksempelvis betydelige bedre kår.