Stort torskekvantum omsatt fra norske båter både i uke 49 og 50 med vel 5.000 tonn på hver av ukene, hvorav ferskandelen er stadig økende og utgjorde tett innpå 2.600 tonn i uke 50. Av sistnevnte utgjorde leveranser fra kystflåten 2.200 tonn, der garn stod for det meste med 1.360 tonn.

Syv milliarder

Fram til og med uke 50, det vil si fram til 18. desember, var det omsatt for hele 6,799 milliarder kroner i råfisklagets distrikt.

Før året er omme vil vi ha et omsetningstall på nærmere syv milliarder.

I uke 50 hadde Norges Råfisklag en totalomsetning på 107 mill kroner, som er 13 mill kr mindre enn det vi til slutt endte opp med i uke 49. Reduksjonen skyldes først og fremst at landingene fra utenlandske fartøy i uke 50 var begrenset til ett fartøy med ca 150 tonn hver av torsk og hyse levert i Hammerfest til verdi vel 2 mill kroner.

Torsk for 59 millioner

Leveransene fra norske båter var satt sammen av 5.100 tonn torsk til verdi 59,3 millioner kroner, 2.900 tonn hyse (27 mill), 1.200 tonn sei (9,9 mill), 75 tonn kveite verdt 2,4 millioner, 15 tonn kongekrabbe (1,5 mill) og til sist tar vi med 50 tonn blåkveite der verdien var 1,2 millioner kroner.